Innen utgangen av 2018 skal alle landets strømkunder få nye, digitale strømmålere. Nordkraft Nett begynner utrulling av smarte målere i høsten 2016.