Oppdatert 28. september 2023

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm nettleiekontrakt

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1500

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

Medgått tid

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

790

Kr/time, ingeniør

1200

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1500

Påkopling etter stenging (fysisk gjeninnkobling)

Medgått tid

Påkobling etter stenging (fjerninnkobling)

1500

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fysisk gjeninnkobling)

Medgått tid

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fjerninnkobling)

2500

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

2500

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

2500

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

90

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

180

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

   

Tjenester vedrørende målepunktet/installasjonen

 
Utvidet kontroll av måler hos målerlaboratorium På forespørsel
Gebyr for manuell håndtering av målerverdier (Avlesningsgebyr) 1500
Til- og frakobling initiert av kunde (eks skifte av bordkledning etc) Medgått tid
Tilkobling av ny måler 4300