Oppdatert 5. januar 2023

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm nettleiekontrakt

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1280

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

3700

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

790

Kr/time, ingeniør

1200

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1680

Påkopling etter stenging (fysisk gjeninnkobling)

1680

Påkobling etter stenging (fjerninnkobling)

1280

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fysisk gjeninnkobling)

6640

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fjerninnkobling)

2540

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

3230

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

4040

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

90

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

130

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

810

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Hastepåvisning av kabler, dagtid

2830

Påvisning etter gravemelding utenom ordinær arbeidstid Medgått tid
   

Tjenester vedrørende målepunktet/installasjonen

 
Målerkontroll ønsket av kunden  1620
Utvidet kontroll av måler hos målerlaboratorium  På forespørsel
Gebyr for manuell håndtering av målerverdier (Avlesningsgebyr)  1500
Til- og frakobling initiert av kunde (eks skifte av bordkledning etc)  4060
Deaktiveringsgebyr  Medgått tid
Bomtur - Anlegget er ikke klart i henhold til opplysninger gitt til nettselskapet    3550