Oppdatert 29. januar 2024

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm nettleiekontrakt

Påkopling etter midl.stenging hytter/hush./liten næring (fjernutkoblet)

1380

Påkobling etter midl.stenging hytter/hush./liten næring (fysisk utkoblet)

3960

Påkobling anlegg næring (store anlegg)

Medgått tid

Kr/time, montør

970

Kr/time, ingeniør

1230

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1800

Påkopling etter stenging (fysisk gjeninnkobling)

1800

Påkobling etter stenging (fjerninnkobling)

1380

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fysisk gjeninnkobling)

7100

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fjerninnkobling)

2720

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

3460

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

4325

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

96

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

139

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

970

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Hastepåvisning av kabler, dagtid

3030

   

Tjenester vedrørende målepunktet/installasjonen

 
Målerkontroll ønsket av kunden  1750
Utvidet kontroll av måler hos målerlaboratorium  På forespørsel
Gebyr for manuell håndtering av målerverdier (Avlesningsgebyr)  1500
Til- og frakobling initiert av kunde (eks skifte av bordkledning etc)  4350
Deaktiveringsgebyr  Medgått tid
Bomtur - Anlegget er ikke klart i henhold til opplysninger gitt til nettselskapet    3800